Magazines

June 2017

 • Magazines: Zhao Liying, Yang Yang, Lin Geng Xin, Huang Maggie, and Wang Zi Wen
 • Magazines: Tong Li Ya, Zhang Ruo Yun, Liu Tao, Ady An and her bridesmaids

May 2017

 • Magazines: Zhang Tianai, Ren Jia Lun, HuGe, Luhan, Sun Yi, Deng Lun, and Li Yi Feng
 • Magazines: Liu Tao, Zhang Ruo Yun, Tang Yixin, Song Qian, and Liu Yi Fei
 • Magazines: Joe Chen, Zhao Liying, Jelly Lin, TF Boys: Jackson Ji, Sheng Yilin, and Jiang Jinfu
 • Magazines: Yang Mi, Yang Zi, Liu Tao, Li Qin, Zheng Kai, Dong Li, Zeng Shunxi, & Xin Zhi Lei
 • Magazines: Liu Tao, Ma Ke, Sun Yi, Dong Zijian, Tao Xin Ran, Angelababy, Joe Chen, and Guan Xiao Tong
 • Magazines: Zhang Ruo Yun, Tang YiXin, Zhao Liying, Zhou Dongyu, Angelababy, Xu Wei Zhou, & Wu Qian

April 2017

 • Magazines: Mark Chao, Yang Mi, Jin Han, Liu Tao, Zhang Zhe Han, and Fan Bing Bing
 • Magazines: Liu Yifei, Ruby Lin, Yang Zi, Luhan, Song Wei Long, Yang Mi, Xu Wei Zhou, Vin Zhang, & Zhang Yixing
 • Magazines: Chris Wu, Wang Kai, Zhang Vin, Sun Yi, & Joe Chen
 • Bazaar Special: Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossom
 • Magazines: Jing Tian, Ren JiaLun, Guan Xiao Tong, Yang Xuwen, and Crystal Zhang

March 2017

 • Magazines: Zhao Liying, Joe Chen, Kan Qingzi, Li Yifeng, Yuan Shanshan & Mark Chao
 • Magazines: Li BingBing, Zhao Liying, Lin GengXin, Mark Chao, and Bolin Chen
 • Magazines: Mark Chao Special
 • Magazines: Yang Yang, Li Yifeng, Yang Mi, Ni Ni, Mao Zijun, and Qin Jun Jie
 • Magazines: DiliReba, Mark Chao, Xu Weizhou, Zhao Wei, Tang Yan
 • Magazines: Yang Mi, Mark Chao, Yang Zi, Tang YiXin, and Rachel Mao

February 2017

 • Magazines: Mark Chao, Liu ShiShi, Liu YiFei, Li YiFeng, Joe Chen, etc.

December 2016

 • Magazines: Zhao Li Ying, Lin Geng Xin, Liu Shi Shi, Bea Hayden

October 2016

 • Magazines: Hot men on magazine covers update
 • Magazines: Gorgeous Ladies of Cent Photoshoot Update
 • Magazines: Yang Yang, Shawn Yue, Jin Tian, Yao Xintong, Li Genxin, Shu Qi and Li Yifeng