July 2019 Airing Schedule

Another Ma Tian Yu and Zheng Shuang drama airing!!! These two are always doing projects together…!

Drama: River Flows in You (流淌的美好时光)
Airing Date: July 1st, 2019
Episodes: 52
Starring: Ma Tian Yu, Zheng Shuang, Chai Bi Yun, Zhou Chen Gao, Zhu Yan Man Zi, Zhang Yi Chi

Drama: The Next Top Star (热搜女王)
Airing Date: July 4th, 2019
Episodes: N/A
Starring: Qu Ying, Dennis Oh, Xu Kai Cheng, Sienna Li

Drama: Love Better Than Immortality (天雷一部之春花秋月)
Previously Known As: Spring Flower Autumn Moon
Airing Date: July 5th, 2019
Episodes: 40
Starring: Li Hong Yi, Zhao Lu Si, Wu Jun Yu

Drama: Go Go Squid (亲爱的,热爱的)
Airing Date: July 9th, 2019
Episodes: 44
Starring: Andy Yang Zi, Li Xian, Hu Yi Tian

Drama: Please Give Me A Pair of Wings (请赐我一双翅膀)
Airing Date: July 9th, 2019
Episodes: 60
Starring: Ju Jing Yi, Aaron Yan, Zhang Yu Xi, Han Dong, Mi Re

Drama: The Birth of the Drama King (少年江湖物语)
Airing Date: July 10th, 2019
Episodes: 24
Starring: Zhou Yan Chen, Luo Ming Jie

Drama: A Breeze Blew Past That Year in Summer (那年夏天有风吹过)
Airing Date: July 11th, 2019
Episodes: N/A
Starring: Cai Yao, Zhu Yu, Liu Yu Tong, Leng Xing Qing, Meng Zi Di

Drama: Love and Destiny (三生三世宸汐缘)
Airing Date: July 15th, 2019
Episodes: 60
Starring: Ni Ni, Chang Chen, Li Dong Xue, Zhang Zhi Xi, Li Jia Ming, Karina Hai Ling

Drama: See You Again (时间都知道)
Airing Date: July 16th, 2019
Episodes: 40
Starring: Tiffany Tang Yan, Shawn Dou Xiao, Yang Shuo

Drama: Novoland: Eagle Flag (九州缥缈录)
Airing Date: July 16th, 2019
Episodes: 70
Starring: Liu Hao Ran, Lareina Song Zu Er, Chen Ruo Xuan, Zhang Zhu Jian, Li Guang Jie, Xu Qing, Maggie Jiang Shu Ying, Angel Wang Ou, Ken Cheng, Shawn Wei Qian Xiang, Zhang Jia Yi, Zhang Feng Yi

Drama: Rules of Zoovenia (不可思议的晴朗)
Airing Date: July 17th, 2019
Episodes: 24
Starring: Pan You Cheng, Zhao Zhao Yi, Luo Zheng, Chen Yi Han

Drama: Retourner Le Monde a Toi (归还世界给你)
Airing Date: July 19th, 2019
Episodes: 40
Starring: Guli Nazha, Yang Shuo, Xu Zheng Xi

Drama: Another Me (七月与安生)
Airing Date: July 22nd, 2019
Episodes: 53
Starring: Shen Yue, Chen Dou Ling, Dylan Xiong Zi Qi, Zou Ting Wei

Drama: Prince of Tennis (网球少年)
Airing Date: July 22nd, 2019
Episodes: 36
Starring: Peng Yu Chang, Xie Bin Bin, Zhang Yi Jie, Xu Ke, Song Yi Ren, Liu Yong Xi

Last One Standing China Web DramaDrama: Last One Standing (无主之城)
Airing Date: July 24th, 2019
Episodes: 24
Starring: Du Chun, Liu Yi Jun, Amelie Xu Ling Yue, Dai Xu

Drama: Love is Deep (浅情人不知)
Airing Date: July 24th, 2019
Episodes: 40
Starring: Kang Ning, Hu Yun Hao, Zhao Yi Xing

Drama: The King’s Avatar (全职高手)
Airing Date: July 24th, 2019
Episodes: 40
Starring: Yang Yang, Maggie Jiang Shu Ying, Lai Yu Meng, Lion Lai Yi

Drama: Conspiracy of Love (谋爱上瘾)
Airing Date: July 26th, 2019
Episodes: 24
Starring: Chen Yan Qian, Meng En, Zu Huai

Drama: Mr. Fighting (加油,你是最棒的)
Airing Date: July 31st, 2019
Episodes: 44
Starring: Deng Lun, Sandra Ma Si Chun, Ni Hong Jie

Will update when news of upcoming dramas are released!!!

3 thoughts on “July 2019 Airing Schedule

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.